Siostry Opatrzności Bożej

Siostry Opatrzności Bożej, to jedna ze wspólnot istniejących i działających w naszej parafii.

Rok 1857 otwiera we Lwowie, w zaborze austriackim historię Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej , jako odpowiedź na potrzeby ówczesnego społeczeństwa.

Na czele zgromadzenia stanęła założycielka Matka Antonina Mirska (ur.28.07.1822 r. w Przemyślu), z inicjatywy arcybiskupa lwowskiego Łukasza Baranieckiego. Głęboko odczuwała ona zranienia i zagubienie dziewcząt błąkających się po bezdrożach życia i nie pozostała bierna wobec tego problemu. 

Głównym celem Zgromadzenia była praca nad dziewczętami zaniedbanymi moralnie i sierotami oraz wychowanie. Jako drogowskaz Matka Antonina podawała ewangeliczne przesłanie: „Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dane”. Hasłem jej życia, które przekazała siostrom jako duchowy testament, były słowa: „Nic ponad miłość Chrystusa” oraz „Wszystko na większą chwałę Bożą”. Realizacją tych słów były powstające licznie zakłady poprawczo-wychowawcze, sierocińce, ochronki i szkoły, w których młode serca były formowane duchowo, moralnie

i intelektualnie. Matka Antonina zmarła 23.11.1905 r. w Rodatyczach na Ukrainie.

W r.1994 Zgromadzenie rozpoczęło starania o Jej beatyfikację. 3.IV.2008 r. dokonano ekshumacji Jej doczesnych szczątków. Zostały one umieszczone w sarkofagu w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Mazowieckim.

Dziś odczytując znaki czasu w różnym wymiarze pracy, kontynuują jej myśl i przesłanie.

Od 1949 roku, Siostry pracują również w naszej parafii. Włączają się w katechizację dzieci, przybliżając im Ewangelię Bożej Opatrzności. Pracują przy parafii, pełniąc obowiązki zakrystianki i organistki a także prowadzą Niepubliczne Przedszkole. Modlą się o piękno serc młodych ludzi i ukazują wartości moralne.

W 2010 r. zrodziła się inicjatywa Duchowego Dzieła Wspierania Charyzmatu Zgromadzenia, zwanego Przyjaciele Opatrzności Bożej. Krąg Przyjaciół - również z naszej parafii - w sposób szczególny troszczy się o tych, którzy przez grzech nieczystości zagubili w sobie podobieństwo do Boga. Czyni to przez modlitwę, wyrzeczenia i współpracę.

Siostra Opatrzności Bożej