Salezjanie Współpracownicy

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników (pierwotna nazwa to Pomocnicy Salezjańscy) założone przez ks. Bosko w 1986 roku. Zadaniem współpracowników jest realizacja charyzmatu salezjańskiego w życiu świeckim oraz promowanie systemu prewencyjnego w wychowaniu młodzieży. Współpracownicy Salezjańscy powstali przy Sanktuarium Twardogórskim w 1974 r. wyłonieni z dobrodziejów i tych którzy należeli do Różańca świętego przez ówczesnego proboszcza ks. Antoniego Staszewskiego a na spotkania formacyjne przyjeżdżał ks. Michał Szafarski z Krakowa. Współpracownik Salezjański jest katolikiem, przeżywającym wiarę w świecie w duchu apostolskim ks. Bosco. Stara się zdobyć zaufanie młodzieży, szuka nowych dróg dotarcia do niej i pomaga w dokonywaniu mądrych wyborów życiowych. Współpracownik uroczyście składa Przyrzeczenia - poprzedzone okresem przygotowania, trwającym od 1,5 roku do 2 lat. Kolejno opiekunami Współpracowników byli; ks. Bolesław Zych, ks. Józef Nawara, ks. Ireneusz Faba, ks. Józef Wiśniewski, ks. Władysław Biczysko, ks. Andrzej Reca, ks. Ryszard Jeleń i dziś ks. Krzysztof Bucyk. Stowarzyszenie pomaga przy organizacji półkolonii letnich i zimowych, wigilii Bożonarodzeniowej, dniach wdzięczności rodziny salezjańskiej i innych spotkaniach. Propagują kult do Marii Wspomożycielki i św. Jana Bosko. Raz w miesiącu spotykają się na formacji. Uczestniczą w spotkaniach inspektorialnych , rocznych rekolekcjach duchowości salezjańskiej. Od dnia powstania do dnia dzisiejszego zaangażowało się 98 osób w piękny charyzmat salezjański. Jeśli kochasz ks. Bosko i młodzież to zapraszamy do naszego stowarzyszenia.

Koordynator lokalny Jarosław Bukowski