Live z naszej świątyni

Link: https://streaming.airmax.pl/parafia_twardogora_bazylika/embed.html

Obraz w nowym oknie

Panorama z wieży

Link: https://streaming.airmax.pl/twrodogorapanorama/embed.html

Obraz w nowym oknie