Kancelaria

Kancelaria Parafialna czynna jest w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek: 9.00 - 11.00 i 15.00 - 17.00

Środa: 9.00 -11.00

Piątek: 9.00 - 11.00 i 15.00 - 17.00

W Wakacje :

Poniedziałek: 9.00 - 11.00

Piątek: 9.00 - 11.00 i 15.00 - 17.00

Dokumenty konieczne do:

CHRZTU

 • akt urodzenia dziecka (odpis);
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;
 • dane personalne rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, adres zamieszkania, wiek);
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

 • metryka chrztu dziecka

BIERZMOWANIA

 • cykl przygotowania do bierzmowania trwa trzy lata. Bliższej informacje znajdują się TUTAJ

MAŁŻEŃSTWA

 • aktualne metryki chrztu świętego (Akt chrztu świętego wystawiany do ślubu ważny jest 3 miesiące.
 • Na akcie chrztu powinno być zaznaczone, że osoba nie zawierała związku
 • małżeńskiego oraz powinna się również tam znaleźć informacja o przyjęciu
 • sakramentu bierzmowania.);
 • dowody osobiste;
 • ostatnie świadectwo katechizacji;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno - prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEBU

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu wystawia je kapelan szpitala).