Proboszczowie pracujący w Sanktuarium Twardogóra

Ks. Jan Duniec 1945 – 1953

Ks. Adam Cichoń 1953 – 1966

Ks. Władysław Nowak 1966 – 1970

Ks. Antoni Staszewski 1970 – 1979

Ks. Ireneusz Faba 1979 – 1985

Ks. Józef Kawalec 1985 – 1997

Ks. Zdzisław Gorczewski 1997 – 2003

Ks. Władysław Biczysko 2003 – 2006

Ks. Ryszard Jeleń 2006 – 2017

Ks. Krzysztof Bucyk 2017 –