Grupa Żywego Różańca

 

Różaniec

 

Intencje Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy na rok 2021

Wrzesień
Intencja powszechna - Ekologicznie zrównoważony styl życia

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

linia

Październik

Intencja ewangelizacyjna - Uczniowie misjonarze

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

linia

Listopad

Intencja powszechna - Osoby cierpiące na depresję

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout (poczucie braku satysfakcji, zatrzymanie rozwoju zawodowego, uczucie przepracowania iniezadowolenia z wykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawiało przyjemność) znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

linia

Grudzień

Intencja ewangelizacyjna - Katecheci

Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

linia dekor

ŻYWY RÓŻANIEC

Początki Żywego Różańca sięgają roku 1826. Zapoczątkowała go Paulina Jaricot (1799 - 1862) – francuska służebnica Boża, która pragnęła ożywić modlitwę różańcową.

Najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy Paulina. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy nazwane później „żywymi różami” (wtedy jeszcze istniały trzy części różańca: radosna, bolesna i chwalebna).

Święty Jan Paweł II ogłosił okres od października 2002 do października 2003 – Rokiem Różańca. Różaniec został wówczas ubogacony onową tajemnicę światła. Każda z osób tworzących grupę dwudziestu osób zobowiązuje się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

Żywy Różaniec tworzą osoby, które każdego dnia ofiarowują Matce Bożej jedną dziesiątkę różańca. Modlimy się indywidualnie w wybranym przez siebie miejscu i w dowolnym czasie. Każda osoba ma przydzieloną do rozważenia na dany miesiąc jedną z tajemnic różańca świętego. Tajemnice zmieniają się pierwszego dnia kolejnego miesiąca: np. radosna 1 zmienia się na radosną 2, po tajemnicach radosnych następują tajemnice światła, następnie bolesne i w końcu chwalebne. W ten sposób każde 20 osób tworzy jedną tzw. "Różę" Żywego Różańca. Darem tych osób dla Matki Bożej jest wtedy w sumie cały różaniec ofiarowywany każdego dnia.

Celem Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.

Kiedy grupa gości papieża Piusa IX zapytała go podczas wspólnego zwiedzania, co jest największym skarbem Watykanu, ten zaskoczył wszystkich, bo zamiast prowadzić ich do cennych arcydzieł, sięgnął do własnej kieszeni, z której wyciągnął różaniec, i powiedział: – To najcenniejszy skarb Watykanu. Dajcie mi armię modlących się na różańcu, a podbiję świat.

Żywy Różaniec jest wielkim zapleczem modlitewnym, żyjącym najbardziej rozpowszechnioną w Kościele modlitwą maryjną, jaką jest różaniec, który „należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej – pisał Ojciec Święty Jan Paweł II w liście o różańcu. – Poprzez różaniec wstępujemy do szkoły Maryi, by Ona uczyła nas kontemplować oblicze Chrystusa, poznajemy tajemnice Jego życia, rozważane Jej sercem, otwieramy się na tajemnicę Trójcy Świętej, aby doświadczać miłości Ojca i radości Ducha Świętego”.

W naszej parafii istnieje dwanaście róż różańcowych. Kto chciałby się włączyć w odmawianie Różańca w naszej parafii – zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy, od najmłodszych do najstarszych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

„Dwadzieścia węgli: jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, pozostałe są zimne – ale zbierzcie je razem, a wybuchną ogniem.”