Caritas

caritasCaritas – znaczy miłość

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Mt 25, 40.

Dewizą każdego chrześcijanina winna być potrzeba dzielenia się miłością z braćmi, praktykowania miłości miłosiernej na co dzień, dostrzegania w każdym człowieku potrzebującym samego Chrystusa. Do takiej postawy zachęcał nas nieustannie nasz niezapomniany Ojciec Święty – Jan Paweł II, czyniąc to w szczególny sposób na krakowskich Błoniach w dniu 18 sierpnia 2002 roku, podczas kolejnej pielgrzymki do Polski, mówiąc wtedy między innymi: Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci, doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Nadszedł czas, aby orędzie o Miłosierdziu Bożym, wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji – cywilizacji miłości…

Właśnie praktykowanie miłości miłosiernej, niesienie pomocy (materialnej, organizacyjnej i wsparcia duchowego) ludziom żyjącym w ubóstwie, bezrobotnym, chorym, niepełnosprawnym oraz z różnych przyczyn spychanych na margines życia społecznego, stanowi podstawowy cel działania Parafialnego zespołu Caritas. Zgodnie z założeniami przyjętymi w statucie tej organizacji – działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, jest prowadzona bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania osoby będącej w potrzebie.

Zespół

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze został powołany Dekretem z dniem 08.12.1996 r. W zarządzie Parafialnego Caritasu jest 15 osób. Obecnie Prezesem tut. Caritasu jest Pani Janina Januszkiewicz.

Parafialny Zespół Caritas obejmuje opieką 70 rodzin – 160 osób. Praca PZC polega głównie na zaopatrywaniu w żywność. Parafialny Zespół Caritas uczestniczy w akcjach organizowanych przez Caritas Diecezji Kaliskiej w takich jak:

  • Sprzedaż Świec Wielkanocnych, Bożonarodzeniowych.
  • Jałmużna Wielkopostna-skarbonki.
  • wspiera ubogie osoby w ciągu roku
  • Uczestniczy dwa razy w roku w Zbiórce Żywności w sklepach.
  • Rozdaje paczki żywnościowe z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia

Parafialny zespół Caritas ma swoją siedzibę w pomieszczeniu domu katechetycznego – wejście obok plebanii.