Jubileusz 75-lecia salezjanów


Jubileusz 25-lecia koronacji figury MBWW


15-lecia Bazyliki Mniejszej