Penitencjaria Apostolska Dekret

Penitencjaria Apostolska, dla pomnożenia pobożności wiernych oraz dla zbawienia dusz, mocą władzy udzielonej przez Ojca Świętego Franciszka z Bożej Opatrzności papieża, uwzględniając prośbę Księdza Krzysztofa Bucyka SDB, proboszcza parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Twardogórze, Diecezja Kaliska, którą Najprzewielebniejszy Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki i Kaliski Administrator Apostolski sede plena chętnie poparł, w 25-ta rocznicę koronacji cudownej figury NMP Wspomożenia Wiernych, w kościele tejże parafii, Bazylice Mniejszej, pobożnie czczonej, z niebieskich skarbców Kościoła chętnie udziela od dnia 24 września 2020 roku aż po dzień 25 września 2021 roku odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św. oraz modlitwy w intencjach Ojca św.) wiernym przenikniętym duchem pokuty i miłości, który to odpust mogą ofiarować na zasadzie wstawiennictwa za dusze w czyśćcu cierpiące, o ile nawiedzą w duchu pielgrzymim sanktuarium maryjne NMP Wspomożenia Wiernych w Twardogórze, gdzie będą uczestniczyć w obchodach jubileuszowych lub przynajmniej będą się modlić przez pewien czas przed figurą NMP wystawioną do publicznego kultu, kończąc modlitwę odmówieniem Modlitwy Pańskiej, Wyznania Wiary oraz wezwań ku NMP. Starsi, chorzy i wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domów, mogą uzyskać tenże sam odpust zupełny wyrzekając się każdego grzechu i wzbudzając intencje wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, zwyczajnych warunków, jeśli tylko będą duchowo łączyć się z jubileuszowymi obchodami, ofiarując Bogu swoje modlitwy i cierpienia lub też niedogodności własnego życia.


Niniejszy dekret wchodzi w życie po otrzymaniu go, niezależnie od pozostałych zarządzeń.
Dane w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 15 września, Roku Pańskiego 2020
Mauro kard. Piacenza, Penitencjarz Większy