W sobotę, dnia 2008.09.27 weźmiemy udział w MINI PIMie w piłkę nożną we Wrocławiu.

 
O godzinie 9.00 odprawimy uroczystą Mszę św. w kościele NSJ przy placu Grunwaldzkim 3 we Wrocławiu.
Po zakończeniu mszy św. odbędą się losowania grup i drużyn.
Następnie udamy się na zespół boisk, które znajdują się we Wrocławiu, na Polach Marsowych obok Stadionu Olimpijskiego.

Informacje dotyczące mini PiM-ów:

• Kategorie wiekowe obejmują uczestników urodzonych w latach:
„L” – (Lektorzy) – urodzeni między 01. 01. 1989 r. – 31. 12. 1992 r.
„S” – (Średnia) – urodzeni między 01. 01. 1993 r. – 31. 12. 1995 r.
„M” – (Młodsi) – urodzeni po 01. 01.1996 r.

Regulamin wewnętrzny MLP
1. Zawodnicy powinni należeć do grona Liturgicznej Służby Ołtarza przynajmniej od września 2007 r.
2. System rozgrywek i czas trwania poszczególnych meczów uzależniony będzie od liczby zgłoszonych drużyn. Decyzję w tej kwestii podejmą Organizatorzy.
3. Każda drużyna w kategorii L wystawia 11 zawodników zasadniczego składu
i najwyżej 5 rezerwowych. W kategorii S i M każdą drużynę reprezentuje 7 zawodników zasadniczych i najwyżej 5 rezerwowych. Przedstawicielem drużyny jest kapitan; jedynie on ma prawo zwracania się i interweniowania u sędziego.
4. W czasie meczu można dokonać czterech zmian zawodników i jednej zmiany bramkarza.
5. Kwestie sporne związane z przebiegiem meczu rozstrzyga sędzia wraz
z Organizatorami.
6. Jedynym interpretatorem powyższego Regulaminu są Organizatorzy PiM-u 2009.