NIEDZIELA  24  STYCZNIA,  III  NIEDZIELA  ZWYKŁA
07:00    ++ Kazimiera i Władysław Gnap – od córki Ewy z rodziną;
08:30    Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MBWW dla Kasi i Bartka;
08:30    + Zdzisław Oczkowski – od Kamili, Justyny i Aldony;
10:00    ++ Franciszka (f) i Władysław (50 r. śmierci) Molińscy – od córki Janiny z rodziną;
10:00    + Sławomir Cynar – od rodziców, od babci Janiny  Kramarz;
11:30     ++ Andrzej Małaniak (44 r. śmierci) i za zmarłych jego rodziców – od żony Stefanii z dziećmi;
11:30    + Helena Załomska – od swatowej Janiny z synem Adamem i Justyną, od Danuty Buraczewskiej z rodziną z Oleśnicy, od Piotra, Marioli  i Kacpra Matczak, od rodziny Froniów, od rodziny Kamińskich z Ostrowiny, od Jana i Henryki Arendarczyk z rodziną;
13:00    Dziękczynna z ok. 50 rocz. urodzin Jarosława o potrzebne  dary i łaski oraz opiekę MBWW – od żony i dzieci;
13:00    + Franciszek Zimkowski – od Anieli Wiśniewskiej z rodziną, od Adama Karbarz z rodziną, od Marii Jakieła z rodziną ;
18:00    ++  Kazimiera (f), Karol, Jan, Andrzej, Stanisława (f) Szydełko – od Kazika z rodziną;
18:00    W intencji Ojczyzny, Pasterzy Kościoła i Radia Maryja;

PONIEDZIAŁEK  25  STYCZNIA, ŚWIETO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA
06:30    + Danuta Jaszczak  – od córki Grażyny z dziećmi, od rodzin: Obiegło i Mariana Walczaka;
08:00    + Franciszek Zimkowski – od sąsiadów z ul. Kazimierza Wielkiego: Stępień, Pięta, Kałuża, Prymas, Pieślak, Gąsior, Suliga, Mrozek, Modrzyńskich, Gnap, Bachor, Zapłotnik;
08:00    + Helena Raczkowska – od członkiń Róż Różańcowych p. Zofii Hołupko i p. Krystyny Chrzanowskiej, od Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Twardogórze;
18:00    + Helena Pawlak – od szwagierki Wandy Komar z mężem i dziećmi;
18:00    + Anna Okrutnik – od rodziny Bajorków z Kuźnicy, od Gosi i Piotra Hanickich z dziećmi, od sąsiadki Moniki Woźniak z córką;
18:00    Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MBWW dla Jasia i Stasia – od babci i dziadka;

WTOREK  26  STYCZNIA, WSPOMNIENIE ŚW. TYMOTEUSZA I TYTUSA  BISKUPÓW
06:30    + Ludwik Kikut – od firmy pogrzebowej Warczak;
08:00    + Kazimierz Wesołowski – od szwagierek: Renaty i Krystyny  z rodzinami;
08:00    + Henryk Koziarek – od kuzynki Krystyny i Pawła Tomczak z Sośni, od Krystyny i Stanisława Świątek z Sośni;
18:00    + Katarzyna Drażniowska– od pracowników Banku Spółdzielczego w T-górze,  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów T-górze;
18:00    + Franciszek Zimkowski – od rodziny Jakubków, od Marty i Marcina Jakubek, od rodzin: Paź i Gągalskich;
18:00    + Robert Lityński – od chrzestnego z żoną, od Lidii i Mariusza z synami, od kuzynów: Zenona i Janusza;

ŚRODA   27  STYCZNIA,
06:30    + Robert Lityński – od Piotra, Beaty, Dominika i Magdaleny Szydełko, od Jarosława Mikołajczyk z żoną i dziećmi;
08:00    + Maria Kubera – od Renaty i Piotra Zawada;
08:00    + Helena Raczkowska – od rodziny Rosiewiczów, od Zuzanny i Zbigniewa Mieszała, od Krystyny Dudek z rodziną;
18:00    Nowenna
18:00    +Tadeusz Jankowski– od Aldony Franc z synem Bartoszem, Kamili i Kazimierza Płókarz z synami, Janiny i Grzegorza Nowakowskich z mamą;
18:00    + Stanisław Pop – od Gabrieli Sadowskiej, od Agnieszki i Michała Gnap, od Waldemara i Anety Pop;

CZWARTEK   28 STYCZNIA, WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU
06:30    + Danuta Jaszczak – od Ireny i Leonarda Jędryczko z rodziną, od członków Wojskowego Koła Łowieckiego „Jeleń” w Oleśnicy;
08:00    + Kazimierz Wesołowski – od Elżbiety Jachnickiej z rodziną, od rodzin: Wolf i Kowalczyk, od Anny i Krzysztofa Wydmuch;
08:00    + Ludwik Kikut – od Haliny i Andrzeja Kanak, od Doroty i Stanisława Urban z dziećmi;
18:00    + Stanisława (f) Skorupa – od Joanny i Mirosława Pyrkowskich, od Adriana Kasprzyk  z rodziną, od Alicji i Mirosława Gnap z dziećmi, od Marii i Jana Krawczyk z rodziną;
18:00    + Marian Działok – od Jolanty Łukasik z rodziną, od rodziny Horoszko, od sąsiadów z ul. 1 Maja, od Zygmunta Zabiegały z Zofią Wach;
18:00    + Marian Walczak – od Joli i Darka Grabskich, Anny Wiatr, Teresy Stępień, Renaty Świrk z rodziną,  Bernardy Grabskiej z rodziną;    

PIĄTEK     29 STYCZNIA,

08:30    + Piotr Szuba – od Salezjanów;
08:00    ++ Alfons Jurgiewicz (16 r. śmierci) i Maria Jurgiewicz – od dzieci z rodzinami;
08:00    + Henryk Koziarek – od rodziny Ruszkiewiczów, od Krystyny i Eugeniusza Kochoń;
18:00    + Władysława (f) Fraszczyk – od Gertrudy Inglot z synem, od Ireny Puchalskiej z rodziną, od Marioli Brzeziny z rodziną, od Krystyny Hubert, od Jarosława Dobosz z rodziną;
18:00    + Franciszek Golec – od brata Antoniego z Jadzią, od bratanka Grzegorza z rodziną, od kuzynki Marii Homy;
18:00     + Helena Raczkowska  - od Marii Obiegło i Katarzyny Wnuk z rodziną, od sąsiadów: Wandy i Andrzeja Miernik, Krystyny Pięta i Mogilnickich;

SOBOTA  30  STYCZNIA,
06:30       + Piotr Szuba – od Barbary Gabryelskiej z rodziną, od Katarzyny Gnap, od Justyny Jelewskiej z rodziną;
08:00    + Franciszek Zimkowski od sąsiadów z ul. Henryka Wiernego: Czekajło, Mucha, Lityńskich, Fajkowskich i Romanowskich ;
08:00    + Robert Lityński – od Tadeusza Lityńskiego z rodziną, od rodziny Gumulińskich;
18:00    ++ Helena Dwornikowska, Feliks Dwornikowski – od dzieci ;
18:00    + Stanisław Ogrotnik – od Stanisława Jędryczko z rodziną, od siostry Marii Wira, od Bogdana i Agnieszki Wira z rodziną, od Grzegorza i Anastazji  Wira z rodziną;
18:00    + Helena Michałowska - od siostrzenicy Ireny z rodziną, chrześniaka Marka z żoną i dziećmi, siostrzeńców :Romana i Bogdana z rodzinami;
18:00    ++ Halina, Iwona, Józef Budzowscy;