KS. KRZYSZTOF BUCYK
proboszcz parafii, kustosz sanktuarium,
dyrektor domu zakonnego
*****************************
KS. KRZYSZTOF SMARDZEWSKI
wikariusz
kierownik Oratorium
katecheta

*************************

KS. JACEK BIELSKI

opiekun LSO, katecheta
**************************
KS. PIOTR DZIUBCZYŃSKI
**********************
KS. MARIAN STACHURA
**********************
KS. JÓZEF WIŚNIEWSKI

**********************